Stretnutie s občanmi obce na Obecnom úrade Andovce Máj 2018