O nás

Sme „Centrum sociálnej prevencie Andovce“ , ktoré je zriadené v rámci Operačného programu Ľudské zdroje OP ĹZ DOP 2016/4.2.1./03 , ITMS projektu 312041M788. Centrum sa nachádza v Andovciach na Hlavnom námestí 4.
Otvorené je pre Vás každý deň od 10.00 hod do 18.00 hod. Centrum Vám ponúka ZDARMA služby psychológov, sociálnych pracovníkov, špeciálneho a liečebného pedagóga. Naše služby môže využiť ktokoľvek, kto potrebuje pomoc v riešení medziľudských vzťahov, vzťahov na pracovisku, škole, pomoc v komunikácii s úradmi , pomoc s učením a podobne. Konzultácie prebiehajú v príjemnej atmosfére a v súlade so zákonom o ochrane klienta a osobných údajov.