Nechcú sa so mnou hrať

Je mi smutno
Cítim sa zle
Bojím sa chodiť do školy
Neviem kto som
Deti sa mi vysmievajú
Deti ma bijú
Nemám kamarátov
Rodičia sa rozvádzajú
Moja mama / otec pije
Mamin priateľ / otec/ príbuzný sa ma nevhodne dotýka
Iné ...