Mgr. Pavol Zámečník

Psychológ
VŠ UKF v Nitre odbor Sociálna práca aj Psychológia. Špecializačné štúdium v klinickej psychológii. Psychoterapeutický výcvik absolvovaný.
10 rokov som pracoval v Detskom domove Topoľčany ako psychológ, psychoterapeut. 6 mesiacov na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny ako metodik pre psychológov detských domovov.
Aktuálne pracujem ako klinický psychológ a psychoanalytický psychoterapeut v ambulancii v Nitre. Zároveň pracujem ako supervízor pre detské domovy a psychoterapeutov. 
Zároveň som výcvikový psychoterapeutický lektor. Aktuálne zastávam post Viceprezidenta Slovenskej komory psychológov pre vzdelávanie.