Mgr. Márius Karadi

Pedagóg

Ukončil som Univerzitu Konštantína filozofa v Nitre. Od roku 2007 som pedagogický zamestnanec na strednej škole.
V centre sa venujem voľnočasovým aktivitám s mládežou, spojenou s environmentálnou, prírodovednou či občianskou výchovou (prevencia pred nežiadúcimi vplyvmi spoločnosti na mládež).