Mám veľa problémov

Mám problém
Nerozumieme si s partnerom/partnerkou
Máme problém s komunikáciou
Manžel / Manželka ma bije
Manžel / Manželka má problém s alkoholom / drogami
Chcem rozvod
Exmanžel / exmanželka neplatí výživné
Moje dieťa má problém s učením / zle sa učí
Moje dieťa nechce chodiť do školy
Moje dieťa má problém so správaním
Moje dieťa má problém alkoholom / drogami/ fajčením
Moje dieťa má problém sexuálnou orientáciou
Moje dieťa chodí do zlej partie
Moje dieťa klame