intro 04

Intro obrázok: 
Nadpis 2: 
Murphyho zákon
Nadpis 1: 

„Ak sa môže naraz pokaziť niekoľko vecí, je isté, že sa pokazí tá, ktorá spôsobí najviac škody.“