intro 03

Intro obrázok: 
Nadpis 2: 
Matka Tereza
Nadpis 1: 

„Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná. “