intro 01

Intro obrázok: 
Nadpis 2: 
Antoine Saint Exupéry
Nadpis 1: 

„Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“