FAQ

1/ Kde Vás nájdeme?
V Andovciach Centrum sociálnej prevencie, Hlavné námestie 4,  email: pomoc@centrumandovce.sk, tel.: +421 917 550 449
2/ Čo pre mňa môžete urobiť? 
Vypočujeme Vás /Ťa, Pomôžeme, poradíme, podporíme, usmerníme Vás, odpovieme na Vaše otázky, budeme Vás/Ťa sprevádzať
3/Platíme za to ?
Nie, naša služba je bezplatná, financovaná  z fondov EU , podpora Projektu Ľudské zdroje
4/ Čo je to, prevencia?
Cielené pôsobenie na predchádzanie negatívnych vplyvov na Váš/Tvoj život.
5/ Kto ste ? 
Centrum Sociálnej Prevencie Andovce.  Skupina odborníkov: / Psychológov, Sociálnych pracovníkov, Špeciálnej pedagogičky a liečebného pedagóga /, ktorí Ti /VáM pomôžu pri riešení problémov.
6/ Kedy ste k dispozícii?
Ambulantne v Centre od 10. do 18 . hod Po – Piat., a individuálne podľa potreby dohodou.
7/ ČO MÁM ROBIŤ  AK :  
Ja                   
Sa bojím chodiť do školy?
Deti sa mi vysmievajú?
Mamin priateľ / otec/ príbuzný sa ma nevhodne dotýkajú ?
Neviem kto som ?
Moja mama / otec pije ?
Rodičia sa rozvádzajú?               
Deti ma bijú?
Nemám kamarátov?
Cítim sa zle?
Rodina                     
Manžel / Manželka ma bije ?
Neplatí výživné?
Pije?
Máme problém s komunikáciou?
Nerozumieme si s partnerom! Partnerkou ?
Moje dieťa má problém so správaním?
Učením? Zle sa učí?
Nechce chodiť do školy?
Alkoholom ? Drogami? Fajčením ?
Sexuálnou orientáciou?
Chodí do zlej partie?
Klame?
Sprevádzanie        
Potrebujem vybaviť starobný, vdovský, invalidný dôchodok, sirotský dôchodok?
Ozvite sa nám osobne, alebo telefonicky, alebo ON LINE ......
8/ Organizujete aj voľnočasové aktivity?
Voľnočasové aktivity plánujeme organizovať podľa potrieb klientov.