Bojím sa

Som sám / sama
Mám zdravotné problémy
Mám problém s deťmi
Neviem komunikovať so susedmi
Potrebujem pomoc s úradmi:
Potrebujem vybaviť starobný, vdovský, invalidný dôchodok, sirotský dôchodok