Aktivita Využitie voľného času, stretnutie v CSPA, august 2018